CHI TIẾT SẢN PHẨM
Màng bơm cao su

Mô tả sản phẩm:
Màng bơm cao su
Vật liệu: Cao su chịu dầu, chịu nhiệt, chịu hóa chất
Kích thước: Theo đặt hàng
Bản quyền thuộc Công ty TNHH CAO SU KỸ THUẬT QC