CHI TIẾT SẢN PHẨM
Cao su giảm giật 3 (Chịu dầu, chịu nhiệt)

Mô tả sản phẩm:
Cao su giảm giật, giảm chấn
Chịu dầu, chịu nhiệt
Bản quyền thuộc Công ty TNHH CAO SU KỸ THUẬT QC