CHI TIẾT SẢN PHẨM
Săm chèn trục turbin (Gioăng khí chèn trục turbin/Săm chèn trục)

Mô tả sản phẩm:
Săm chèn trục turbin (Gioăng khí chèn trục turbin/Săm chèn trục)
Yêu cầu kỹ thuật
- Áp suất khí kiểm tra săm làm việc trong thiết bị thử khí nén: 0,7 Mpa
- Áp suất khí kiểm tra bịt kín săm trong thiết bị thử: 1Mpa
- Áp suất khí kiểm tra bịt kín săm ở trạng thái tự do: 0,1Mpa
- Có khả năng chịu dầu, chịu nhiệt, chịu mài mòn.
Bản quyền thuộc Công ty TNHH CAO SU KỸ THUẬT QC