CHI TIẾT SẢN PHẨM
Khuôn cao su, nhựa

Mô tả sản phẩm:
Khuôn mẫu phục vụ ngành cao su, nhựa...độ chính xác cao, làm trên máy CNC
Xuất xứ: SX tại Việt Nam do Công ty TNHH Cao su kỹ thuật QC sản xuất
Chất liệu: Thép
Sản phẩm liên quan:
Bản quyền thuộc Công ty TNHH CAO SU KỸ THUẬT QC